Tag: metaverse meaning in Hind

  • Metaverse-तंत्रज्ञानाची आभासी जागा / metaverse meaning in Hindi

    तुम्ही काही दिवसापूर्वीच मेटावर्स  बद्दल ऐकलं असेल आज तंत्रज्ञानाने इतकी प्रगती केली आहे की कुठलीच गोष्टअशक्य राहिली नाही.हिंदीमध्ये याचा अर्थ ब्रह्मांड से परे असा होतो. (metaverse meaning in Hindi) काय होईल जर मी म्हटलं तुम्ही मित्रासोबत फोनवर बोलण्याऐवजी जर मित्रच फोनच्या बाहेर येऊन तुमच्याशी चर्चा करायला लागली तर ऑफिसमधील मीटिंग तुम्ही घरी बसून अटेंड करू…